Akatemiat

Pesisakatemia

Savon Pesis yhteistyössä Siilinjärven Pesiksen ja Puijon Pesiksen kanssa käynnistivät pesiksen urheiluakatemiatoiminnan Pohjois-Savon Urheiluakatemia hankkeen alaisuudessa vuonna 2005.

Kuopion alueen Urheiluakatemian pesisryhmä antaa lisää harjoittelumahdollisuuksia lahjakkaille nuorille pesäpalloilijoille. Siilinjärven Lukion yhteyteen perustetun pesisryhmän valmentajana toimii Tommi Luostarinen. Pääsääntöisesti Siilinjärven lukion tiloissa harjoittelevassa ryhmässä taitojansa kehittää 10 – 15 nuorta urheilijaa kolmena aamuna viikossa puolitoista tuntia kerrallaan. Harjoituskertoja lukuvuoden aikana kertyy n. 90. Akatemiaurheilijoiksi valitaan menestyneimmät urheilijat. Valintaan vaikuttavat koulumenestys ja urheilusaavutukset. Ryhmään kuuluu niin tyttöjä kuin poikia lukion kaikilta vuosikursseilta ja muutama oppilas ammattikoulusta.

Lukiolaiset saavat harjoittelustaan suorituksen opintoihinsa eli pesisvalmennus on heille oma kurssinsa. Valmennukseen sisältyy myös muun muassa ravintotietoa, tietoa urheiluvammoista sekä valmennusopista. Myös Kuopion alueen Urheiluakatemian järjestämille nettikursseille, kuten esimerkiksi ravinto- ja psyykkisen valmennuksen, on pesisryhmäläisillä mahdollisuus osallistua. Lisäksi lukion koeviikkojen aikana pidetään pesisryhmän harjoittelussa lepoviikkoa, jotta oppilailla on mahdollisuus paneutua opiskeluihin ja kokeisiin.

Pesisryhmä on vakiinnuttanut toimintansa pysyväksi ja tavoitteena on viedä savolaista huippupesäpalloa eteenpäin. Ryhmän toiminnan on tarkoitus olla tavoitteellista, määrätietoista, ammattimaista, systemaattista ja hauskaa myös jatkossa.