Jäsenyys

Siirryimme SuomiSport seurapalveluun ja jatkossa jäsenkortti on mobiilina.

SiiPe Jäsenrekisteri ohje jäsentietojen ilmoittamiseen

  • lapset alle 16-vuotiaat 20 €
  • nuoret yli 16-vuotiaat ja aikuiset 30 €
  • perhejäsenyys 75 €
  • kannattajajäsenyys 100 €
  • ainaisjäsenyys 200 €

Jäsenasiat

toimisto(at)siipe.fi

Henkilörekisteriseloste

Johdanto

Henkilötietolain mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat mm. nimi- ja osoitetiedot. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Rekisterinpitäjä

Siilinjärven Pesis ry

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Mantunkuja 2
71800 Siilinjärvi

Yhteyshenkilö

Marko Heikkinen

Yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköposti

040 774 1586, toimisto(at)siipe.fi

Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

Tietojen käyttötarkoitus

Tietoja käytetään jäsentietojen ylläpitoon ja jäsenmaksujen keräämiseen sekä pohjana laskutustiedoissa jos jäseniltä laskutetaan muita maksuja. Lisäksi tietoja käytetään seuran sisäisessä viestinnässä.

Rekisterin tietosisältö

Etunimi, Sukunimi, Syntymäaika, Katuosoite, Postinumero, Postitoimipaikka, Sähköposti ja Puhelinnumero

Tietolähteet

Tietolähteenä jäsenrekisterille ovat sähköiset ja/tai paperiset jäsentietolomakkeet (liity jäseneksi ja jäsentietojen muutos) sekä puhelimitse tapahtuvat jäsentietoilmoitukset.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta Siilinjärven Pesis ry:n ulkopuoliseen käyttöön.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Jäsenrekisteri on suojattu ja sijoitettu sellaiseen paikkaan, ettei asiaankuulumattomilla henkilöillä tai tahoilla ole pääsyä rekistereihin. Henkilötietoja pääsevät näkemään vain järjestelmän ylläpitokäyttäjät käyttäjätunnuksensa ja salasanan kautta. Jäsenrekisteriä pitävät yhdistyksen hallituksen valtuuttamat henkilöt. Yhdistyksen hallituksella on yhdistyslain mukainen velvollisuus ylläpitää jäsenrekisteriä yhdistyksen jäsenistä.